HEROLDEN 

ce om julens fakta og skikke. Ingen gætte-
de rigtigt, men bedste bord fik præmie. 
Medens vi drak kaffe med hjemmebagte 
småkager ti1, læste Birthe Christensen 
julehistorie. Vi hørte Hans Peters jul - en 
grusom historie om Hans Peter og hele 
familiens mange problemer, men den en-
der godt, så de alle kan holde en god jul. 

Vi sang igen og fik skrevet julehil-

sen til vort norske venskabsgilde. Sonja 
havde nogle praktiske bemærkninger, før 
hun takkede arrangerende gruppe for en 
meget fin aften. 

Det kunne vi alle tilslutte os, og 

med ønsket om en glædelig jul og et godt 
nytår drog vi hver til sit. 

Tove 

Mandag den 26. november blev der 

afholdt julemøde i lokalerne Ellevang. 
Fremmødet var som sædvanligt stort og 
det var svært ikke at mærke, hvordan jule-
stemningen sneg sig ind på alle med duf-
ten fra køkkenet af julemad. 

Gruppe 8.3 stod for dette arrange-

ment. Bordene var pyntet med lys og røde 
og grønne farver. Frits bød velkommen til 
gildebrødre og pårørende. 

Inger Margrethe havde sørget for 

borddækningen og en snedig bordplan. 
Traktementet bestod af stegt julemedister 
med brunede kartofler og rødkål samt læk-
kert brød. Herefter blev der serveret æble-
skiver med tilbehør og sluttelig kaffe og 
småkager. De velkendte julesange blev 
sunget og Olaf læste årets ”julehistorie”. 

Selvfølgelig skulle vi ikke snydes 

for pakkelegen, som jo altid bringer me-
gen glæde og hektiske røde kinder. 

En festlig aften går jo hurtigt, og 

efter at Frits havde berettet om diverse 
”gildemeddelelser” sluttede vi aftenen 
med at synge ”Nu er jord og himmel stil-
le”.  

 
Torsdag den 28. november hentede 

vi Fredslyset på Århus Hovedbanegård. 
Der var mødt rigtig mange gildebrødre op, 
og vi bar alle synlige gildetegn. 

Herefter gik vi alle til Rådhuset, 

hvor stadsgildemester Hanne Brissing og 
Kulturrådmand Flemming Knudsen fortal-
te om meningen med dette arrangement. 
Denne seance er blevet en højtidelig tradi-
tion, som hører årstiden til. 

Kl. 17 mødtes vi først i Vor Frue 

Kirke på Klostertorv og derefter i Krypten, 
hvor præsten holdt en stemningsfuld an-
dagt i stearinlysenes skær. Der var stort 
fremmøde af både gildebrødre, venner og 
pårørende. 

Søndag den 2. december, 1. søndag 

i advent - kl. 10 blev vores lygte bragt til 
Højmessen i Ellevang Kirke. Dette festlige 
arrangement er nu blevet en tradition, da 
der samtidig er ungdomsgudstjeneste, hvor 
mini-konfirmanterne og deres forældre 
deltager, så denne dag er kirken stuvende 
fuld. 

Vores 

sognepræst 

inddrager 

Fredslyset og Sct. Georgs Gilderne i sin 
prædiken. Endnu et af årets gode gildear-
rangementer. 

 
Lørdag den 8. december oprandt 

dagen, som vi alle havde glædet os meget 
til. Vi var indbudt til kl. 10 på Strand-
marksvej nr. 7 hos Ellen Møller, og så 
blev det jul igen. 

Ellens hyggelige stuer var pyntet 

med lys og varme og hver eneste sidde-
plads blev besat. Efter at have smagt på 

14