HEROLDEN 

                            

 

      

 

 

Spejdermuseet Århus og 

Det Danske Spejderkorps, Stifinder Sø 

holder 

Spejderloppemarked 

 

Loppehuset, Søren Frichs Vej 54 

(Over for Fragtmandscentralen) 

 

 

              Torsdage 13. og 27. marts kl. 17-20 

Fredage 14. og 28. marts kl. 17-20 
Lørdage 15. og 29. marts kl. 11-15 

 

Har du brugbare ting til loppemarkedet, så ring til 

Elisabeth Møller, 4. Gilde på 8628 1601.  

Vi samler ind fra 2. marts, til og med 26. marts. 

 

Vi har brug for hjælp til sortering og salg.  

Meld dig derfor til en god oplevelse på de tilmeldingsskemaer, 

der er sendt ud til gilderne! 

 

Vi glæder os til et godt og fornøjeligt samarbejde! 

 

Venlig hilsen 

Spejdermuseet og Stifinder Sø