Om Stadsgildet

Stadsgildets ledelse

Gilderne i Aarhus

Udvalg
-  Spejderudvalget
-  Flagudvalget

Fredslyset

Herolden
-  Læs bladet
-  Læs/Print bladet
-  Nyhedsbreve

Fonde

Links

Herolden

 

  • Medlemsblad for Sct. Georgs Gilderne i Aarhus
  • Udkommer 9 gange årligt,
    i månederne februar, marts, april, maj, juni, september, oktober, november, december
  • Deadline er den 15. i måneden før udgivelse
  • Elektronisk medie som mangfoldiggøres i et stærkt begrænset antal eksemplarer til forsendelse efter aftale