Om Stadsgildet

Stadsgildets ledelse

Gilderne i Aarhus

Udvalg
-  Spejderudvalget
-  Flagudvalget

Herolden
-  Læs/Print bladet
-  Nyhedsbreve

Fredslyset

Fonde

Links

For medlemmer

Fonde i Århus Stadsgilde

 

Sct. Georgs Fonden

Sct. Georgs Fonden yder økonomisk støtte til humanitært arbejde.
Ansøgning til årets uddeling skal være fondens formand i hænde senest 23. marts


Formand: Jonna Lyhne
Bekkasinvej 1 A
8270  Højbjerg
Tlf: 8627 5833
email: jonna@lyhne-blanket.dk

 

Spejderfonden

Spejderfonden yder støtte til formål inden for spejderkorpsene i Aarhus.
Ansøgning til årets uddeling skal være fondens formand i hænde senest 1. april


Formand: Henrik Mejer
Koppelsvej 12
8220  Brabrand
Tlf: 8625 3923
email: henrik@mejer.org