Om Stadsgildet

Stadsgildets ledelse

Gilderne i Aarhus

Udvalg
-  Spejderudvalget
-  Flagudvalget

Herolden
-  Læs/Print bladet
-  Nyhedsbreve

Fredslyset

Fonde

Links

For medlemmer

Århus Stadsgildes ledelse

 

Stadsgildemester

Kjeld Hedelund Jørgensen
J. P. Larsens Vej 118, 4. lejl. 2
8220  Brabrand
Tlf: 3062 2792
email: kjeld_hedelund@stofanet.dk

 

Stadsgildekansler

Elisabeth Etlar Møller
J. P. Larsens Vej 116, 1. lejl. 2
8220  Brabrand
Tlf: 2263 1084
email: elisabeth.frans.moeller@gmail.com

 

Stadsgildeskatmester

Uffe Jørgensen
Karensmindevej 33
8260  Viby J
Tlf: 8629 4719
email: uffeogjette@stofanet.dk