Hvem var vi?

Arrangement 2007

Arrangement 2009

Arrangement 2010

Arrangement 2012

Arrangement 2014

Århus Stadsgilde


Lederarrangement 2007

 

Galathea, fysik og solkomfur

Sådan lød overskriften for Spejderudvalgets arrangement for spejderledere mandag den 22. oktober 2007 i Farverihallen på Århus tekniske Skole på Dollerupvej. Foredraget var en del af Sct. Georgs Gildernes markering af spejdernes 100 års jubilæum 1907 - 2007.

Desværre havde kun 30 spejderledere fra DDS, KFUM-spejderne, De grønne pigespejdere samt Baptistspejderne i Århus sagt ja tak til invitationen, så der var også god plads til 40 gildebrødre inkl. Spejderudvalget.

Ud fra tilbagemeldingerne at dømme fik deltagerne sig en god oplevelse.

Efter velkomst og fællessang havde deltagerne lejlighed til at snakke med hinanden over en bid mad og give sig i kast med en quiz med 12 spørgsmål om Sct. Georgs Gilderne. Til hjælp til besvarelsen var der opstillet informationsstandere om gilderne, og stadsgildemester Hanne Brissing stod klar til at besvare eventuelle spørgsmål. Blandt de rigtige besvarelser blev der udtrukket 3 vindere, som fik et gavekort til Spejdersport på henholdsvis 300, 200 og 100 kr.

Så blev tonen slået an af Mariambaorkestret fra Århus Musikskole. Orkestret bestod kun af 2 elever og deres lærer, men de var fantastisk dygtige og entusiastiske. De tog os med på en musikalsk rejse med marimbamusik fra Sydamerika, men vi fik også smagsprøver på musikgenrer fra andre verdensdele. Der var fart over feltet (læs: køllerne), og den livsglæde og begejstring, som orkestret udstrålede, smittede af på tilhørerne.

Herefter kom den lokale fysiker, iværksætter og opfinder Finn Skaarup Jensen på banen med sit foredrag "Galathea, fysik og solkomfur" og tog os via ord, billeder og filmklip ud på togt med ekspeditionsskibet HDMS Vædderen.

På sejladserne København - Grønland - Færøerne og Azorerne - Ghana - Sydafrika var Finn Skaarup Jensen på Galathea 3 ekspeditionen i 2006 planlægger og deltager i en lang række fysikforsøg til brug for skoleelever. Eksperimenterne blev optaget til TV og er siden udgivet på en DVD med 28 små undervisningsfilm: "Fysik til søs". Hver dag om bord optog han målinger, der med hans kommentarer blev sendt hjem direkte til skoleelever via internettet. Vi så en af filmene med et fysikforsøg, der handlede om brug af solkomfur til bagning.

Det overordnede forskningsprojekt på Galathea 3 var at kortlægge kulstofkredsløbet ved at undersøge miljøforholdene i verdenshavene ved hjælp af vandprøver taget fra havoverfladen og i forskellige vandlag ned til havbunden i 4 kilometers dybde. Fra havbunden er taget hundredvis af prøver med slam, jord og muslinger, og Finn Skaarup Jensen fortalte os om det specielle udstyr, som forskerne har brugt hertil.

Finn Skaarup Jensen viste os også flotte billeder af mange mærkværdige dyr samt en filmoptagelser af en indfanget læderskildpadde, der tilhører en sjælden art af havskildpadder. Man kunne ikke lime en radio fast på ryggen af denne skildpadde, der har hud i stedet for et skjold. I stedet blev et seletøj med en radiosender forsigtigt placeret omkring skildpadden. Via senderen har man siden fulgt havskildpaddens liv i oceanet, og dens position kan fortsat aflæses på internettet. Det er første gang, at det er lykkedes forskere at pejle en læderskildpadde via radio.

Som fysiklærer på Rønde skole har Finn Skaarup Jensen arbejdet meget med innovative og iværksættende undervisningsforløb. Det har resulteret i en lang række projekter, herunder et solkomfur. Solkomfuret blev til som et elevprojekt i 7.B. i 1999 og er siden blevet videreudviklet og sat i produktion på Produktionshøjskolen i Rønde. Komfurerne er nu leveret til Asien, Afrika, Sydamerika og Europa.

Da Galathea 3 kom til Cape Town i Sydafrika, blev Finn Skaarup Jensen mødt af 2 af hans tidligere elever. Den ene var Finn Skaarup Jensens søn. Sammen oplærte de 3 danskere nogle lokale smede i samling af solkomfurer, idet de aluminiumsbelagte paraboler kommer fra Danmark. Den sydafrikanske regering arbejder med at renovere de fattiges slumkvarterer, townships, hvor der bl.a. mangler strøm. Her er solkomfurerne en nem og hurtig metode til madlavning. Både fra Sydafrika og Kina venter fremover store ordrer.

Et stort og et lille solkomfur var opstillet i Farverihallen, så vi med egne øjne kunne se dem, - desværre ikke i funktion! Vi måtte nøjes med at høre Finn Skaarup Jensen fortælle, hvordan parabolerne kan samle solens stråler i et bestemt punkt og skabe temperaturer op til 600 °C. Her anbringes en rist og en gryde med mad, hvorefter et måltid koges i løbet af kort tid - alene ved hjælp af den gratis solenergi.

Finn Skaarup Jensen kunne sikkert have fortsat længe endnu, men det var pludselig tid til at sige TAK FOR I AFTEN. Efter fællessangen "Nu er jord og himmel stille" sluttede arrangementet, og deltagerne gik hver til sit - forhåbentlig med en masse spændende indtryk.