Hvem var vi?

Arrangement 2007

Arrangement 2009

Arrangement 2010

Arrangement 2012

Arrangement 2014

Århus Stadsgilde


Lederarrangement 2014

 

En aften med Læger uden Grænser og med foredragsholder, powertalker og tv-vært Thomas Mygind

Torsdag d. 6. november havde ca. 70 spejderledere, Gildebrødre og øvrige gæster i alderen 0-75 år fundet vej til Diakonhøjskolen i Skåde, hvor levende lys viste vej til hovedindgangen, og inde i varmen havde spejderudvalget forberedt en hyggelig aften med alvorlige emner på programmet.
Først et indblik i Læger uden Grænsers arbejde og derefter et kursus i at "Få det bedste ud af det meste".

 

Efter velkomst fra Spejderudvalgets formand Erik Birkholm Nielsen og velkomstsang, akkompagneret af Frans Møller, blev podiet overladt til sygeplejerske Anne Rønningen Lund Andersen fra Læger uden Grænser.
Anne har opholdt sig i 9 måneder i 2011 i Sierra Leone på Afrikas vestkyst som udsendt af Læger uden Grænser.
Læger uden Grænser forsøger gennem hjælpearbejdet at gøre Sierra Leone selvhjulpen på sundhedsområdet.

Sierra Leone kæmper her 10 år efter borgerkrigen stadig for at få landet på fode igen. Hospitaler og sundhedsklinikker befinder sig stadig på et i forhold til Europa lavt niveau.

Annes job i forbindelse med udsendelsen var som ansvarlig for sygepleje for børn i alderen 0-5 år.
Arbejdsområdet indbefattede 4 ældre og 2 nye klinikker spredt over store afstande. Den fjerneste klinik var mere end 2 timers kørsel på hullede jordveje fra hovedkvarteret.
Arbejdsbetingelserne var ikke de bedste på klinikkerne. F.eks. mangler man næsten konstant medicin - forsyningerne leveres hver 3. måned, men er opbrugt på 1-2 uger - samt elementært kendskab til hospitalshygiejne. Når man mangler vand og desinfektionsvæske er det svært at afbryde smitteveje.

Ud over ansvaret for børnene havde Anne også ansvar for forebyggelse af sygdomme som f.eks. malaria. Dette foregår ved oplysning af lokalbefolkningen om hvad malaria skyldes og hvordan den kan behandles. Bl.a. leges oplysningerne ind i børnene med sangleje, som de så kan lege med de øvrige børn i landsbyen, når de kommer hjem igen.
Oplysningsarbejdet skal også ses i forhold til kulturen i landet. Der fødes forholdsvis mange børn, man giftes i en ung alder, man kender ikke til prævention, man har høj børnedødelighed og hvad siger mor/bedstemor. Normalt benytter man heller ikke klinikkerne eller hospitalerne som det første, men opsøger først egnens medicinmand.

I dagligdagen var der dog efterhånden mange i venteværelserne på børneklinikkerne. Så mange at man desværre var nødt til at prioritere efter alvoren af børnenes sygdom, ikke efter ankomsttidspunkt.

Undervejs viste Anne billeder fra sit ophold og efterfølgende blev der tid til spørgsmål fra salen.

 

Det var herefter tid til at strække ben og få lidt mad og drikke.

 

Efter pause blev der budt velkommen til aftenens anden gæst, Thomas Mygind, som er kendt fra DR, TV2, TV3, TV Danmark og Kanal 5, hvor han bl.a. har været vært på udsendelserne Fornemmelse for mord, Robinsonekspeditionen, Alt for Danmark og Fangerne på fortet.

Thomas Mygind var inviteret for at holde et indlæg om motivation. Under overskriften "Få det bedste ud af det meste" handler det om at leve med mest gnist og mindst muligt bøvl, hvilket kan opnås via tre effektive genveje: fokus, fysik og dialog.

Fokus. Handler om alt det, der tager vores opmærksomhed gennem livet. Fokus er vore briller til omverdenen. Hjernen tolker input og forsøger hele tiden at finde et egnet program. Vi hører og ser det, der lige passer ind i vores opfattelse. Det, der kaldes selektiv perception. Vores fokus afgør, hvordan vi tolker virkeligheden. Alt, hvad vi har gjort mere end en gang, har vi et program for. Vores morgenrutine f.eks. er et lille program. Vi behøver ikke tænke over, hvad vi skal gøre i den pågældende situation. Måden, vi bruger de programmer på, vi livet igennem har downloadet på vores hjernes harddisk. Alt andet end de 4 basale ting vi kunne fra fødslen - spise, skrige, sove, skide - er tillært og fungerer som små programmer.

Fysik. Hjernen og kroppen hænger sammen, er i konstant dialog og påvirker hinanden. Det er derfor placebomedicin har en effekt. I det tilfælde påvirker hjernen kroppen, men det omvendte gør sig også gældende. Det, vi gør med kroppen, påvirker hjernen. Når vi f.eks. motionerer, sættes der lykkehormoner i gang og vi kan generelt overkomme meget mere. Vi kan altså selv påvirke, hvor vi ligger på "boblometerskalaen".

Dialog. Hvilket både omfatter den indre, hvor vi snakker med os selv og den ydre, hvor vi snakker med andre. Den indre stemme kører konstant, er svær at få til at tie stille. Her kan man sige, hvad man vil uden, at det får konsekvenser for andre end en selv. Derimod bliver den ydre kommunikation opfanget og vejet af andre. De ord, vi siger, tænker, hører eller skriver, påvirker og præger vores oplevelse.

Vores Fokus, Fysik og Dialog udgør vores Attitude, den samlede pakke, vi viser udadtil. Vi bliver vurderet efter det vi gør eller ikke gør, det vi siger, måden vi siger det på og vores udseende.

Vi kan selv vælge Attitude. Ved valg af Attitude vælger vi for vores fremtid.

Vil vi være som Æseldyret i historierne om Peter Plys, altså sortseer. Æslets attitude bygger på, at "det er så grueligt galt alt sammen" og "en ny dag truer". Æseldyret ser kun hullerne i osten, men spreder duften alligevel! Æslet lider af sygdommen kronisk STALIMI (STAkkels LIlle MIg).

Peter Plys' attitude derimod bygger på "en ny dag - Yes" og "hvad mon godt, der sker i dag". Han kommer ikke med undskyldninger, men tager tingene, som de kommer, forsøger at lære og komme videre.

 

Til slut blev en hjemmeopgave udleveret: En test over 5 døgn. Uanset hvad der sker, skal I gøre 2 ting:

1.  Tænke: hvor interessant!
2.  Tænke: hvad ville Peter Plys have gjort?

Hvis I bare een gang i løbet af de 5 døgn tænker som Æseldyret - så er det forfra med 5 nye døgn!

 

Efter en stor tak til Thomas Mygind blev aftenens tipskupon gennemgået for de korrekte svar og 3 vindere udtrukket.


Tre glade vindere, Sune Monrad, Ida Skovsen og Laura Keiding

Som punktum for aftenen sang vi "I skovens dybe stille ro".